הפחתת או שלילת פיצויי פיטורים - מתי ניתן לשלול פיצויי פיטורים?

הזכות לקבלת פיצויי פיטורים, אינה ניתנת לויתור, ומעביד אינו יכול לשלול או להפחית פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת המגיעים לעובד על פי דין, אלא אם התקיימו נסיבות חריגות ומחמירות המצדיקות את בחינת הנושא, וגם אז, המעביד אינו יכול על דעת עצמו לנקוט בהליכים אלה, וברוב המקרים יהיה עליו לעתור לבית הדין לעבודה כדי שהדבר יתאפשר.

חוק פיצויי פיטורים מגדיר שני מצבים בהם ניתן לשלול או להפחית את פיצויי הפיטורים, והם:

בהתקיים הסכם קיבוצי החל על הצדדים: אם בהסכם קיבוצי שחל על העובד והמעביד, או בהסכם קיבוצי שחל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף בו מועסק העובד- קובע אילו סנקציות משמעתיות יכול המעביד לנקוט במקרים מסוימים, ומתי ניתן לשלול או להפחית את פיצויי הפיטורים. גם אז, ישנו מדרג של סנקציות עונשיות המיוחס להפרות משמעת בהתאם לחומרתן, כשהסנקציה האחרונה והחמורה ביותר הינה שלילת פיצויי פיטורים.

בהיעדר הסכם קיבוצי החל על הצדדים: אם אין הסכם קיבוצי כאמור לעיל, רק בית הדין רשאי לאשר את שלילת הפיצויים או הפחתתם- ואז יונחה בית הדין על פי תקנון העבודה בתעשייה.

למרבה הצער, רבים הם המעסיקים אשר מפרים את הוראות החוק, עושים דין לעצמם ושוללים או מפחיתים פיצויי פיטורים ו\או הודעה מוקדמת לעובדים שפוטרו. במאמר זה אדון בעמדת הפסיקה לגבי שלילה או הפחתת פיצויי פיטורים, וכבר אציין כי רק במקרים חמורים וחריגים - מצדיקים בתי הדין לעבודה שלילת פיצויי פיטורים.

שלילת פיצויי פיטורים - ותקנון העבודה - כללי

ברוב המקרים כאמור לעיל, יש לפנות לבית הדין לאישור שלילת פיצויי הפיטורים או הפחתתם. בית הדין פוסק בכל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו. חשוב לדעת כי המדיניות אשר מנחה את בית הדין הינה כי פיטורים לכשעצמם, אף תוך כדי תשלום פיצויי הפיטורים הינם עונש!

להלן מספר דוגמאות מהפסיקה למקרים בהם הופחתו או נשללו פיצויי הפיטורים:

בעניין אבלין מימון אליה נ' קליין בן ציון, נקבע כי אף במקרה של גניבה, לא שוללים את פיצויי הפיטורים מאחר והפיטורים עצמם מהוווים עונש חמור! במקרה זה, הפיצויים הופחתו ב כ- 20%.

בית הדין לעבודה קבע בפסק הדין, כי גניבה ממעביד אכן נחשבת כעבירה חמורה הפוגעת ביחסי האמון המיוחדים הנובעים ממערכת יחסי העבודה, ועל כן יש לראותה בחומרה יתרה. יחד עם זאת, בית הדין קבע כי כשבאים לדון בסנקציה המתבקשת, יש לבחון את נסיבות המקרה בכללותן, את משך תקופת העבודה, את טיב היחסים בין הצדדים במהלך השנים, מידת האמון והאמינות ששררה בין הצדדים במשך תקופת העבודה, את תרומתו של העובד למפעל ובתוך כך גם את ההקשר התעשייתי על מכלול פניו ובין היתר חומרת הנזק שנגרם למעסיק וההרתעה הנדרשת כלפי עובדים אחרים במפעל. בצד כל אלה, יש לתת את הדעת ומשקל מיוחד לכך שהפיטורים כשלעצמם הם עונש חמור.

שלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת - בשל עבירת משמעת חמורה:

בעניין עבד אלמאלק ג'יהאד נ' כפיר אחזקות, נדון עניינו של עובד שנתפס במהלך ביצוע עבודתו כשהוא מעביר סמים לעצור בתא המשטרה וכן העביר לעצור אחר פלאפון נייד. כנגד העובד הוגש כתב אישום. בית הדין קבע כי מדובר בעבירה חמורה ביותר. העובד הורשע בעבירות המיוחסות לו. בית הדין לקח בחשבון כי לא דובר במעידה חד פעמית.

שלילת פיצויים ותגמולים – לעובד בנק שמעל בלקוחות:

בעניין קליין דרור נ' הבנק הבינלאומי- בית הדין פסק כי הגניבה והמעילה באמון הייתה באסקפט כפול – כלפי הבנק וכלפי ציבור הלקוחות. בית הדין הסתמך על פסיקת בית הדין הארצי לפיה יש לשלול לגמרי את זכותם לפיצויי פיטורים של עובדים אשר הוכח כי נטלו לעצמם תשלומים שנגבו מלקוחות עבור השימוש בחניון ((סווירי אריה נ' רם חן חניונים בע"מ) בית הדין התייחס למקרה בעניין קליין וקבע כי דברים אלה נכונים שעה שעוסקים בפקיד בנק אשר נטל כספי לקוחות ללא ידיעתם וללא רשותם.

שלילת פיצויי פיטורים מעובד אשר ירה לצורך הפחדה:

בעניין שרה שלפי, נקבע כי היה זה מוצדק לשלול מהעובד פיצויי פיטורים בשל עבירת המשמעת החמורה שעבר. נטל ההוכחה להראות כי העובד פוטר בנסיבות השוללות ממנו זכאות לפיצויי פיטורים מוטל על המעביד. כאשר מעביד טוען שאינו חייב בתשלום פיצויי פיטורים בעקבות פיטורים הנובעים ממעשה פלילי, מוטל על המעביד להוכיח את טענתו במידת הוכחה גדולה יותר מאשר בתביעה אזרחית רגילה.

שלילת פיצויי פיטורים בשל פגיעה ביחסי אמון וקיזוז עלות נזקים שגרם העובד

בעניין גולצמן סחר נ' היימן לובאדה, קבע בית הדין כי היו אי סדרים בחלוקת הפיתות, העברות פיקטיביות של סחורה. בית הדין לעבודה התייחס לכך שנעלמה סחורה בתקופת עבודתו של העובד. בית הדין קבע כי גביית התמורה ללא העברתה למעביד מהווה התנהגות המהווה פגיעה ביחסי האמון שבין העובד למעביד, ומדובר בעבירת משמעת המצדיקה פיטורים ללא תשלום פיצויי פיטורים או הודעה מוקדמת.

במסגרת השרותים המוצעים בפורטל, ניתן גם לפנות אל עורכי דין בפורטל לקבלת ייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה. עורכי הדין בפורטל, מתמחים בתחום דיני עבודה ומייצגים עובדים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ. הפניה אל עורך דין היא ללא התחייבות מצדכם ומצד עורך הדין: ייעוץ משפטי ע"י עורכי דין

יצירת קשר

יצירת קשר עם עו"ד לענייני דיני עבודה - הייעוץ בתשלום

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*
המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלי האתר והמחברים אינם נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם או יגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.