צווי מניעה וסעדים זמניים

האם אני יכול לבקש מבית הדין לעצור את הפיטורים ולהחזיר אותי לעבודה? האם אני יכול לבקש מבית הדין למנוע פגיעה בזכויותיי? מתי? מה זה צו מניעה?

ובכן, סדרי הדין מאפשרים לעובד אשר נפגע אם על ידי פיטורים ואם על ידי מעשה אחר של המעביד אשר פגע בזכויותיו, לעתור לבית הדין לסעד זמני אשר ישמור על המצב הקיים וימנע את הפגיעה העתידה להתרחש בקרוב או זמן קצר לאחר שאירעה הפגיעה.

כך למשל, עובד אשר סבור כי פוטר שלא כדין ללא סיבה עניינית, ופיטוריו אמורים להיכנס לתוקף תוך זמן קצר, במידה ויש לו ראיות מוצקות כי נגרם לו עוול וכי הפיטורים נעשו עקב שיקולים זרים, לעתור לבית הדין לסעד זמני, שיורה על שמירת המצב הקיים – כלומר, מניעת הפיטורים (צו מניעה זמני) וזאת עד להחלטה בתביעה העיקרית שתוגש לבית הדין.

חשוב להבין, בקשות לסעדים זמניים, מוגשות בדרך כלל כאשר מדובר בעובד בעל וותק רב שנים, עובד עם קביעות כאשר לשיקולי פיטוריו חברו גם שיקולים זרים, שיקולים לא כשרים, ולעיתים שיקולים בעלי גוון פוליטי או כאשר נפל פגם מהותי בהליך הפיטורים. לדוגמא, אם לא מוצו השלבים המקדימים לפיטורים, אם נקבעו כאלה בהסכמים החלים על הצדדים (כמו חובת שימוע בוועדה לפני פיטורים, קבלת הסכמת ועד העובדים לפיטורים- במידה ונקבעה חובה כאמור בהסכם החל על הצדדים).

התובע אשר עותר לסעד זמני צריך להוכיח במסגרת בקשתו לסעד זמני את זכותו לכאורה, להראות סיכוי של הצלחה בתביעה.

מניעת פיטורים והחזרה לעבודה הינם סעדים שבית הדין אינו נוטה להעניקם בקלות יתר, והקו המנחה הוא שדרך המלך במצבים אלה הינה פסיקת פיצויי (מעבר לפיצויי הפיטורים).

הגשת צו מניעה או בקשות לסעדים זמניים, כרוכה במאבק אמיתי, תוך זמן קצוב, וחובה שתיעשה ללא שיהוי ותוך זמן קצר ממועד האירוע בגינו עותרים לבית הדין. תובע אשר ישתהה ויגיש בקשתו מאוחר, סביר להניח שבקשתו תידחה, שכן צו המניעה נועד לשמר את המצב הקיים.

כך למשל, במקרה שתובע פוטר, ומשרתו כבר אויישה על ידי גורם אחר, מזה מספר חודשים, לא יוכל לעתור לסעד זמני להחזרתו לעבודה, שכן מדובר בפרק זמן ארוך. הוא יוכל לתבוע פיצויים נוספים, אם יוכיח כי נפל פגם בפיטוריו.

עורך דין המייצג בתיק לצווים זמניים, צריך לפעול באופן מיידי, ולמעשה, הגשת צו מניעה כרוכה במלאכה מרובה ובדרך כלל בניהול הליך משפטי, אשר בדרך כלל אורך זמן רב, בתקופה מאד קצרה (כולל הגשת הבקשה, תצהירים, ניהול הוכחות (חקירות) והגשת סיכומים.

מעבר להגשת בקשה לסעדים זמניים (לרבות צווי מניעה זמניים), יש להגיש תוך שבעה ימים ממועד צו המניעה תביעה לסעד קבוע. תביעה זו עומדת בפני עצמה ומהווה הליך נפרד לבקשה לסעדים זמניים.

גם אם הבקשה לסעד זמני מתקבלת, הרי שמדובר בסעד זמני בלבד, עד להכרעה בתביעה בתיק העיקרי.

במסגרת השרותים המוצעים בפורטל, ניתן גם לפנות אל עורכי דין בפורטל לקבלת ייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה. עורכי הדין בפורטל, מתמחים בתחום דיני עבודה ומייצגים עובדים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ. הפניה אל עורך דין היא ללא התחייבות מצדכם ומצד עורך הדין: ייעוץ משפטי ע"י עורכי דין

יצירת קשר

יצירת קשר עם עו"ד לענייני דיני עבודה - הייעוץ בתשלום

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*
המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלי האתר והמחברים אינם נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם או יגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.