פנסיה חובה - מה אומר החוק? \ עו"ד עודד ערמוני

דווקא את החשובה שבזכויות נוטים עובדים רבים להזניח. למרבה הצער, לא פעם נתקלתי בעובדים אשר יודעים היטב כמה מגיע להם בעבור שעות נוספות, מתי אמורים להיות משולמים דמי הבראה ולכמה ימי חופשה בשנה הם זכאים, ואולם אין להם כל מושג בכל הנוגע לפנסיה שלהם.

ובכן, אין טעות גדולה מזו שיכול עובד לעשות. חד וחלק - מכל תנאי העסקתו של עובד, הפנסיה היא החשובה ביותר. העובדה שמדובר בעניין שלעיתים הינו מורכב ומסובך אינה יכולה להיות, בשום פנים ואופן, תירוץ לאדישות והזנחה. ברשימה זו אציג מספר מונחי יסוד ואעמוד על הזכות לפנסיה הקיימת לכל עובד ועובד במשק.

פנסיה – מונחים בסיסיים

פנסיה הינה קצבה המשולמת לאדם. פנסיה יכולה להיות פנסיה תקציבית כאשר היא משולמת מכספו של המעביד. פנסיה יכולה להיות משולמת על ידי קופת גמל, דהיינו קרן פנסיה ופנסיה יכולה להיות משולמת על ידי קופת ביטוח, במסגרת ביטוח מנהלים.

כל הסדר פנסיוני כולל פנסיית יסוד שהינה פנסיה המשולמת כאשר העובד מגיע לגיל פרישה. אלא שכיום, כאשר מדובר בפנסיה של עובדים, מדובר יהיה בדרך כלל בפנסיה מקיפה הכוללת בנוסף לפנסיית יסוד גם פנסיית נכות אשר תשולם לעובד במקרה של אובדן כושר עבודה ופנסיית שארים אשר תשולם לשאריו של העובד במקרה חלילה, של מוות.

כאשר מדובר בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים הרי מדובר בפנסיה צוברת המשולמת מתוך סכום שנצבר אצל החברה המנהלת את קרן הפנסיה או בחברה הביטוח, לאורך שנות העבודה. המעביד והעובד מעבירים לקופות הללו כספים המכונים דמי גמולים ונגזרים מתוך שכרו של העובד. דמי הגמולים יכללו בדרך כלל את חלק העובד לתגמולים, את חלק המעביד לתגמולים ואת חלק המעביד לפיצויים.

פנסיה חובה

אין דבר כזה חוק הפנסיה! - מרבית העובדים יודעים, כי קיימת כיום זכות לפנסיה לכל עובד במשק ואולם עושים שימוש בטעות במונח חוק פנסיה. ובכן, הזכות לפנסיה במדינת ישראל מעולם לא הוסדרה בחוק. משך השנים עוגנה זכאותם זו של עובדים במשק בהסכמים אישיים, בהסכמים והסדרים קיבוציים ובצווי הרחבה, ואולם למרות חשיבותה וככל הנראה בגלל העלויות הכרוכות בה – מעולם לא עוגנה ונקבעה בחקיקה.

העדר פנסיה למגזרים שלמים במשק הישראלי הפך לאורך השנים לאחת מן הבעיות החברתיות והכלכליות הקשות ביותר במדינה. כך עד לשנת 2008 בה החל יוצא אל הפועל מהלך חשוב ביותר של תחילת טיפול בבעיה ושל הסדרת פנסיה חובה.

ב- 1.1.2008 ניתן על ידי שר התמ"ת צו אשר הרחיב הסכם קיבוצי שנחתם זמן קצר קודם לכן, בין ההסתדרות לבין ארגוני המעבידים, ואשר קבע הסדר פנסיוני בסיסי לו זכאי כל עובד במשק אשר לא קיים לו הסדר טוב יותר – הסדר מיטיב כלשון צו ההרחבה. זהו המקור לפנסיה חובה בישראל. את הנוסח המלא של צו ההרחבה ובו פרטי כל ההסדר הפנסיוני תוכלו למצוא בקישור הבא – לחצו כאן.

ברשימה נפרדת שתפורסם בקרוב נציג את עיקרי ההסדר של פנסיה חובה ופרטים חשובים בקשר עמו, כגון – ממתי זכאי העובד לפנסיה, מה הם שיעורי ההפרשות לפנסיה, מאיזה שכר יש להפריש לפנסיה ועוד.

במסגרת השרותים המוצעים בפורטל, ניתן גם לפנות אל עורכי דין בפורטל לקבלת ייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה. עורכי הדין בפורטל, מתמחים בתחום דיני עבודה ומייצגים עובדים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ. הפניה אל עורך דין היא ללא התחייבות מצדכם ומצד עורך הדין: ייעוץ משפטי ע"י עורכי דין

יצירת קשר

יצירת קשר עם עו"ד לענייני דיני עבודה - הייעוץ בתשלום

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*
המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלי האתר והמחברים אינם נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם או יגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.