התפטרות בדין מפוטר - מתי התפטרות מזכה בתשלום פיצויי פיטורים?

מתי אני זכאי לקבל פיצויי פיטורים? באילו מקרים, התפטרות ממקום העבודה תזכה אותי בפיצויי פיטורים? האם התפטרות עקב מעבר לדירה בעיר אחרת מזכה אותי אוטומטית בפיצויי פיטורים? מהו גובה הפיצוי? שאלות כאלו ואחרות מתעוררות לא אחת כשעזיבת מקום העבודה נראית באופק.

הזכות לפיצויי פיטורים אינה מוקנית לעובד בכל מקרה של סיום יחסי העבודה.

הכלל המנחה הינו כי עובד אשר עבד שנה אחת או יותר, ברציפות אצל אותו מעביד או במקום עבודה אחד, ופוטר מעבודתו יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

מהי רציפות בעבודה? החוק מתייחס למספר מצבים בהם היעדרות העובד לא תיחשב כמפסיקה את רצף העבודה לצורך החוק: להלן כמה דוגמאות:

שירות צבאי של העובד כולל שירות מילואים, חופשה או פגרה בתשלום שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעביד, הפסקה זמנית בעבודה ללא ניתוק יחסי עבודה או הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודה שאינה עולה על שישה חודשים, יום המנוחה השבועית או חג שלא עובדים בהם, חופשה שנתית, שביתה או השבתה, תאונה או מחלה, ימי אבל במשפחה וכדומה.

יחד עם זאת, קיימים מצבים שהוגדרו באופן מפורש בחוק, בהם גם התפטרות עובד, בנסיבות מסוימות, תזכה בפיצויי פיטורים.

נקודת המוצא ותנאי בסיס לבחינת הזכאות לפיצויי פיטורים הינה: עבודה של שנה אחת (ברציפות) אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.

לנקודת מוצא זו, קיים סייג- במצב בו הפיטורים נעשים בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה (סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים). פיטורים אלה נחשבים כפיטורים שנעשו מתוך כוונה להתחמק מתשלום פיצויי פיטורין (אלא אם יוכח אחרת) ועל כן העובד זכאי לדרוש פיצויי פיטורים.

להלן נסקור את רשימת המקרים בהם יהיה זכאי עובד לקבל פיצויי פיטורים, אף אם לא פוטר על ידי המעביד (וכל זאת בתנאי שעבד שנה ברציפות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה):
  1. עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעבידו, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.
  2. עובד שנפטר, ישלם המעביד לשאיריו, פיצויים כאילו פיטר אותו.
  3. עובד אשר התפטר עקב מעבר דירה בנסיבות ובתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות.
  4. עובד אשר התפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו או נסיבות אחרות שלא ניתן להמשיך לעבוד בהן (שלא ניתן לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו).
  5. עובד אשר התפטר לרגל מצבו הבריאותי או מצבו הבריאותי של בן משפחתו (בכפוף להצגת מסמכים רפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין).
  6. התפטרות הורה תוך תשעה חודשים לאחר הלידה על מנת לטפל בילד.
  7. התפטרות עקב שהייה במעון לנשים מוכות.
בנוסף, קיימים מצבים בהם קיים איסור בחוק לפטר עובדים:

כך למשל, חוק עבודת נשים אוסר פיטורי אישה בהריון אשר עבדה חצי שנה במקום העבודה, ללא היתר מפורש משר העבודה. כך גם, ניתן לבסס עילה על פיטורים עקב הפליה אסורה, וזאת עקב הפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (הקובע איסור הפליית עובדים עקב דת, מין, הורות ועוד).

המצבים שתוארו לעיל, הן מצבים בהם התפטרות תיחשב כמזכה בפיצויי פיטורים (התפטרות בדין מפוטר), והן מצבים בהם אסור לפטר עובדים, נתונים לרוב לפרשנות הפסיקה, וכל מקרה ייבחן לגופו על פי נסיבותיו.

יש להיזהר מלעשות שימוש לא נכון בהוראות החוק. כך לדוגמא, מתי תיחשב הרעת תנאים כהרעה מוחשית בתנאי העבודה? חדשות לבקרים, עובדים טוענים כי נעשתה הרעת תנאים, ומשבוחנים באופן יסודי סוגיות אלה, מגלים לא פעם כי בעוד מקרה מסוים אכן מהווה הרעה מוחשית, מקרה אחר אינו יכול להכנס תחת הגדרה זו כלל ועיקר.

נכונים דברים אלה גם לגבי התפטרות עקב מעבר דירה. לא כל מעבר דירה מזכה בפיצויי פיטורים! צריכה להתלוות לכך סיבה נוספת (לדוגמא: מעבר למושב בן הזוג עקב נישואין, מעבר דירה עקב גירושין). כך גם החוק והתקנות מתייחסים אך ורק למצב בו מעבר הדירה הינו בתחום הגיאוגרפי של מדינת ישראל, ומעבר לחול (שלא מכוח שליחות מטעם המדינה או מוסדותיה בתנאים מסוימים), אינו נכנס להגדרת החוק!

סוגיה נוספת שיש לתת עליה את הדעת נוגעת לשלילת זכאות העובד לפיצויי פיטורים או הפחתתם במקרים בהם מדובר על הפרת משמעת חמורה במקום העבודה, וקיים הסכם קיבוצי אשר מאפשר נקיטה בהליכי משמעת יכול המעביד לנהוג על פיו. במקרים בהם אין הסכם כאמור, על המעביד לפנות לבית הדין לעבודה ולעתור לפסק דין המורה על שלילת פיצויי הפיטורים. הלכה למעשה, פעמים רבות מעבידים שוללים או מפחיתים את פיצויי הפיטורים עקב הפרות משמעת כאלו או אחרות והעובד הוא שנאלץ לעתור לבית הדין לעבודה על מנת לחייב את המעביד לשלם את פיצויי הפיטורים. חשוב לציין כי על פי פרשנות הפסיקה, רק במקרים חריגים, בהם מדובר על הפרת משמעת חמורה, אישר בית הדין שלילה או הפחתת פיצויי פיטורים.

במסגרת השרותים המוצעים בפורטל, ניתן גם לפנות אל עורכי דין בפורטל לקבלת ייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה. עורכי הדין בפורטל, מתמחים בתחום דיני עבודה ומייצגים עובדים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ. הפניה אל עורך דין היא ללא התחייבות מצדכם ומצד עורך הדין: ייעוץ משפטי ע"י עורכי דין

יצירת קשר

יצירת קשר עם עו"ד לענייני דיני עבודה - הייעוץ בתשלום

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*
המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלי האתר והמחברים אינם נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם או יגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.