פיטורים בזמן הריון - פיטורי עובדת בהריון והשלכות ידיעת המעסיק על ההריון

חוק עבודת נשים קובע כי החל מהחודש החמישי להריון, על העובדת להודיע למעביד על הריונה וממועד זה אסור למעביד להעסיקה בשעות נוספות, בעבודה לילה, או בימי המנוחה השבועית.

יש להבין כי הוראה זו שבחוק מטרתה להגן על זכויותיה של עובדת בהריון, אשר נמצאת בחודש מתקדם להריונה, ועל מנת לאפשר לה את המנוחה הנדרשת ולמנוע הכבדה מיותרת בזמן הריונה.

חובה זו ליידע את המעסיק על ההריון בחודש החמישי יוצרת פרדוקס מסוים. למעשה, ידיעת המעביד על ההריון, בכל שלב לפני שחלפה חצי שנה, עלולה לאפשר למעביד לפטר את העובדת או להפחית היקף משרתה, וזאת מאחר וההגבלות וההגנות שנקבעו בחוק הגנת נשים מתייחסות לעובדת שעבדה לפחות חצי שנה במקום העבודה!

לא רק זאת, ההגבלות והאיסורים שנקבעו בחוק עבודת נשים לגבי פיטורים של אישה בהריון אינם מתייחסים למצבים בהם מוכיח המעביד כי הפיטורים או הפגיעה בשכר אינם קשורים להריון.

מעביד המבקש לפטר עובדת בהריון שעבדה חצי שנה במקום העבודה או להפחית היקף משרתה, באופן שפוגע בהכנסתה, יכול לעשות כך בכפוף לקבלת היתר משר העבודה. ההיתר יינתן, בין השאר, אם יעלה בידי המעביד להוכיח כי אין קשר לבין הפגיעה או הפיטורים לבין ההריון.

אם כן, מעביד שיצליח להוכיח כי לא ידע על ההריון (וזאת כאשר העובדת לא יידעה אותו)- עלול לקבל היתר לפיטורים, כך שיש חשיבות לידיעת המעביד על ההריון.

יוצא איפוא, כי עובדת שתיידע את המעביד לפני שחלפה חצי שנה לעבודתה, אינה נכנסת להגנת החוק מפני פיטורים או פגיעה בשכרה, כך שניתן לפטרה בכלל ללא צורך בהיתר! מצד שני, אם העובדת לא תיידע את המעביד על ההריון, יוכל הוא לטעון כי מאחר ולא ידע על כך, הרי שאין קשר בין ההריון לבין הפיטורים.

כיצד בכל זאת נשמרות זכויותיה של עובדת, אשר פוטרה עקב ההריון לפני שחלפה חצי שנה לעבודתה?

על כך עונה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. חוק זה אוסר, בין השאר על הפליית אישה בהריון. ומכאן, עובדת בהריון, אשר יידעה את המעסיק על הריונה, ולא הספיקה לעבוד חצי שנה ופוטרה, פתוחה בפניה הדרך לתבוע על הפליה מכח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, המאפשר לתבוע בגין נזק לא ממוני של עשרות אלפי שקלים.

יש לתת את הדעת על כך, כי עובדת אשר תגיש תביעה כאמור, תצטרך לגבותה בראיות מוצקות המעידות על הפלייה.

במסגרת השרותים המוצעים בפורטל, ניתן גם לפנות אל עורכי דין בפורטל לקבלת ייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה. עורכי הדין בפורטל, מתמחים בתחום דיני עבודה ומייצגים עובדים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ. הפניה אל עורך דין היא ללא התחייבות מצדכם ומצד עורך הדין: ייעוץ משפטי ע"י עורכי דין

עובדת אשר מועסקת במקום עבודה, יותר משישה חודשים, אין מעבידה יכול לפטרה, אלא אם ביקש אישור משר העבודה והרווחה (שר התמת בתוארו היום).
להמשך קריאה
יצירת קשר

יצירת קשר עם עו"ד לענייני דיני עבודה - הייעוץ בתשלום

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*
המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלי האתר והמחברים אינם נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם או יגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.