חילופי מעבידים מעסיקים - זכויות העובד

לא פעם מתרחשים שינויים במקום העבודה. העסק עובר מיד ליד, והעובדים חוששים שמא זכויותיהם ייפגעו. מה קורה אם בעלים אחר קנה את הציוד לעסק, והחליט לקלוט את העובדים שבו?

על פי פסיקת בתי הדין לעבודה ועל פי החקיקה בתחום, מקום העבודה יש לראותו גם בנושא של זכויות, באופן שנמשכת רציפות זכויות ותנאי העבודה מכוח העבודה באותו מקום העבודה.

כאשר העובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה, זכויותיו נשמרות. לכן, העובד אינו צריך להוכיח קיומו של חוזה בינו לבין המעביד החדש, או להוכיח התחייבות על שמירת זכויות.

זכויותיו של העובד מוגנות באופן אוטומטי, הוותק נשמר.

להלן סקירת הזכויות השונות של העובדים, בעת המעבר למעביד חדש, באותו מקום עבודה:

פיצויי פיטורים - במקרה שעובד המשיך לעבוד אצל המעביד החדש וסיים עבודתו בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים, ייאלץ המעביד החדש לשלם פיצויי פיטורים בעבור מלוא תקופת העבודה, כולל התקופה אצל המעביד הראשון.

הודעה מוקדמת - על פי הפסיקה, אם יקבע בית הדין שהעובד עבד באותו מקום עבודה שעבר מיד ליד, יש לראות את כל תקופת עבודתו של העובד כתקופת עבודה אחת לצורך חישוב משך ההודעה המוקדמת.

דמי הבראה - היקף הזכאות לדמי הבראה, הינה בהתאם לוותק העובד במקום העבודתו, וותק שכאמור נצבר מתחילת העבודה אצל המעביד הראשון.

פדיון ימי חופשה - מאחר ומדובר באותו מקום עבודה, צובר העובד ימי חופשה על פי וותק עבודתו.

שכר עבודה ותשלומים לקופת גמל – חוק הגנת השכר קובע: "היה ומפעל עבר מיד ליד, חולק או מוזג, המעביד החדש יהיה אחראי לתשלום שכר עבודה ותשלומים לקופות גמל המגיעים לעובד מהמעביד הקודם". המעביד רשאי לפרסם דרישה שהתביעות לתשלומים אלו יוגשו לו תוך שלושה חודשים מיום ההעברה, החלוקה או המיזוג. פרסום דרישה כזו, יפטור את המעביד מאחריות לתשלום תביעות כאמור בחלוף תקופה של שלושה חודשים.

במסגרת השרותים המוצעים בפורטל, ניתן גם לפנות אל עורכי דין בפורטל לקבלת ייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה. עורכי הדין בפורטל, מתמחים בתחום דיני עבודה ומייצגים עובדים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ. הפניה אל עורך דין היא ללא התחייבות מצדכם ומצד עורך הדין: ייעוץ משפטי ע"י עורכי דין

יצירת קשר

יצירת קשר עם עו"ד לענייני דיני עבודה - הייעוץ בתשלום

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*
המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלי האתר והמחברים אינם נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם או יגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.