חוזה עבודה אישי – מושגי יסוד / מאת עו"ד עודד ערמוני

"עבדתי 20 שנה ואין לי חוזה עבודה" – משפטים מהסוג הזה אותם שמעתי לא פעם, הינם ביטוי לטעויות נפוצות בקשר עם המושג של חוזה עבודה. אנסה אפוא לעשות סדר ראשוני בדברים, על ידי התייחסות לשלוש נקודות יסוד – מהות חוזה עבודה, צורת חוזה עבודה ותוכן חוזה עבודה.

מהות - בין כל עובד למעביד, ללא יוצא מן הכלל, קיים חוזה עבודה

נקודת המוצא אותה חשוב להדגיש ולהבין, היא שיחסי עבודה הינם יחסים חוזיים. ההתקשרות בין עובד למעביד, הינה במובן בסיסי זה זהה לחלוטין להתקשרות בין שני צדדים לכל סוג אחר של חוזה – חוזה שכירות, חוזה מכר, חוזה קבלנות וככל כיוצא בזאת. יחסי עובד מעביד נוצרים ברגע שמתגבשת הסכמה בין שני צדדים לפיו צד אחד יעמיד את כושר עבודתו לרשות הצד השני.

כמו כל חוזה גם חוזה עבודה נכרת בדרך של הצעה וקיבול. דהיינו, צד אחד צריך לפנות לאחר ולהציע לו להתקשר עמו בקשר של עבודה והצד השני צריך לקבל את ההצעה. על מנת שההצעה והקיבול יהיו מעשה שלם ותקף, צריכים להתקיים בהם שני יסודות אשר בשפה משפטית מכונים "גמירות דעת" ו- "מסוימות". היסוד של גמירות דעת משמעו שמדובר בהצעה וקיבול המעידים על כך שהצדדים החליטו וגמרו בדעתם להתקשר ביניהם בחוזה עבודה. ואילו היסוד של מסוימות מעיד על כך שבין הצדדים הוסכמו לכל הפחות התנאים הבסיסיים ביותר הנדרשים ליצירת חוזה. כך למשל ניתן להניח שעל מנת שתהליך כריתת חוזה העבודה יושלם על הצדדים לסכם לכל הפחות על סוג העבודה אותה על העובד לבצע ועל שכרו הצפוי.

צורה – חוזה עבודה אינו חייב לעמוד בדרישות כלשהן של צורה

ישנם חוזים אשר עצם קיומם תלוי וכרוך בצורתם. המפורסם והבולט מכולם הינו חוזה למכירת נכס מקרקעין אשר חייב להיות בכתב. בקשר עם חוזה כזה יאמר בשפה משפטית, כי דרישת הכתב הינה קונסטרוקטיבית ומכוננת. בלי כתב – אין חוזה.

זה אינו מצב הדברים בקשר עם חוזה עבודה. ניתן לכרות חוזה עבודה בכתב כמובן, ואולם ניתן לכרות חוזה עבודה ולסכם על כך גם בעל פה ואפילו בהתנהגות. אם מחר יכנס למשרדי עובד, ויתחיל לעבוד מבלי להחליף עמי מילה וחצי מילה, ואני בשתיקה אשלים עם העובדה שהלה החל לעבוד, הרי בהחלט יתכן, כי בכך נוצר בינינו חוזה עבודה.

האם המשמעות היא שמעביד אינו חייב למסור לעובד חוזה כתוב? אכן זו המשמעות ואולם מאז שנת 2002 חל שינוי משמעותי בהקשר זה. מעביד אינו חייב לערוך חוזה "מסודר" בינו לבין העובד ואולם החל משנה זו נכנס לתוקף חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) המחייב את המעביד למסור לעובד, בתוך 30 יום מתחילת עבודתו, הודעה מפורטת, בנוסח הקבוע בחוק. על ההודעה לכלול את עיקרי תנאי העבודה לרבות – פרטי המעביד והעובד, תיאור התפקיד, שם הממונה הישיר, שעות וימי עבודה ומנוחה, נתוני השכר השונים, פרטי ההפרשות לקופות ועוד.

מעבידים שימו לב – אי מסירת הודעה על תנאי עבודה הינה עבירה פלילית אשר לצידה עונשי קנס. זאת ועוד, החל מדצמבר 2011 מעביד שלא ימסור לעובדו הודעה כאמור יהיה חשוף לתביעה לפיצוי בסכום של עד 15 אלף ₪. וחשוב לא פחות – אי מסירת הודעה על תנאי עבודה מעבירה, במקרה של תביעה, את נטל ההוכחה למעביד.

תוכן – חוזה עבודה כולל בתוכו את משפט העבודה המגן

בעניין זה של תוכן החוזה קיים הבדל מהותי בין חוזה עבודה לחוזים אחרים. בעוד שבתחומים רבים תוכן החוזה יכול להיות כל מה שהסכימו ביניהם הצדדים (במגבלות בסיסיות של חוקיות וכדומה), הרי כאשר מדובר בחוזה עבודה כפופה הסכמת הצדדים למשפט העבודה המגן.

משפט זה כולל בראש ובראשונה את החוקים המסדירים את זכויות העובד. מעביד ועובד אינם יכולים להסכים על התקשרות ביניהם אשר זכויות העובד על פיה פחותות מהזכויות הקבועות בחוקים אלו. כך למשל – לא ניתן להסכים על שכר הנמוך משכר המינימום; לא ניתן להסכים על חופשה קצרה מזו שבחוק חופשה שנתית; לא ניתן להסכים על יום עבודה ארוך יותר מזה הקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה ועוד ועוד.

משפט העבודה המגן כולל אף מקורות נוספים כגון הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה אשר גם הם יוצרים רף זכויות אשר מעביד ועובד כפופים לו. כך למשל רבים טועים לחשוב שהזכות לפנסיה מקורה בחוק. הנכון הוא שמקור הזכות הבסיסית לפנסיה במשק הישראלי הינו צו הרחבה מיום 1.1.2008 אשר מבטיח לכל העובדים במשק הסדר פנסיוני בסיסי, אשר גם הסכמת הצדדים לא יכולה לגרוע ממנו. הוא הדין בזכויות להחזר הוצאות נסיעה ודמי הבראה אשר גם הן מקורן בצווי הרחבה.

חוזה עבודה – סיכום קצר

הסכמת הצדדים היא הבסיס לחוזה העבודה. הסכם עבודה נוצר באמצעות הסכמה של הצדדים, משתנה על פי הסכמה של הצדדים ומסתיים על פי הסכמה זו. ללא הסכמה אין חוזה עבודה. ואולם בשונה מחוזים אחרים הצדדים לחוזה עבודה כפופים למערכת של כללים ונורמות אשר מטרתן להבטיח, כי לעובד, במערכת היחסים שעל פי טיבה אינה מאוזנת, תובטחנה זכויות מינימום בסיסיות.

עד כאן הסבר בסיסי באשר למונח חוזה עבודה. במאמרים הבאים ארחיב את הדיון בהיבטים מסוימים של חוזה העבודה.

במסגרת השרותים המוצעים בפורטל, ניתן גם לפנות אל עורכי דין בפורטל לקבלת ייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה. עורכי הדין בפורטל, מתמחים בתחום דיני עבודה ומייצגים עובדים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ. הפניה אל עורך דין היא ללא התחייבות מצדכם ומצד עורך הדין: ייעוץ משפטי ע"י עורכי דין

יצירת קשר

יצירת קשר עם עו"ד לענייני דיני עבודה - הייעוץ בתשלום

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*
המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלי האתר והמחברים אינם נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם או יגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.