זכויות עובדים - הידעת?

אם תערכו סקר בקרב העובדים במדינת ישראל ותשאלו אותם בנוגע לזכויותיהם בעבודה, תופתעו (או שלא) לגלות שרוב המוחלט של העובדים אינם מודעים לזכויותיהם במסגרת עבודתם במקום העבודה. להלן מספר דברים שכדאי לכל עובד במדינת ישראל לדעת.

שכר - המעביד רשאי לשלם שכר עבודה בין ה- 1 לבין התשיעי לחודש. תשלום ביום העשירי לחודש מהווה הלנת שכר.

הלנת שכר - ניתן לתבוע על שכר מולן (שכר שטרם שולם, למרות שחלף המועד לביצוע התשלום), עד שנה ממועד ההלנה! לאחר מכן, הזכות מתיישנת. החישוב הינו לפי 20% לחודש.

הלנת פיצויי פיטורים - על המעביד לשלם את פיצויי הפיטורים תוך 15 יום ממועד ניתוק יחסי העבודה (שימו לב- מועד כניסת הפיטורים לתוקף). בין היום ה- 15 ליום ה- 30 ניתן לתבוע הפרשי ריבית והצמדה. לאחר היום ה- 30 ניתן לתבוע פיצויי הלנת פיצויי פיטורים של 20% לחודש כשהזכות מתיישנת לאחר שנה.

חופשה - עובדים זכאים לחופשה מדי שנה לפי חוק חופשה שנתית, בהתאם לוותק עבודתם. ראה טבלה. עם סיום העבודה, ניתן לתבוע על 3 שנים אחרונות בלבד. החישוב הינו לעובדים במשרה מלאה.

הבראה - עובדים שעבדו למעלה משנה, זכאים מדי שנה לדמי הבראה בהתאם לוותק העבודה. ראה טבלה עם סיום העבודה, ניתן לתבוע על שנתיים אחרונות בלבד. כשהתביעה הינה בזמן קיום יחסי עבודה, ניתן לתבוע את מלוא שבע השנים האחרונות!

פיצויי פיטורים - עובד שפוטר או סיים עבודתו בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים, על פי החוק, התקנות והפסיקה, ועבד שנה ברציפות, זכאי לפיצויים של שכר יסוד ברוטו + תוספת וותק, תוספת מקצוע, תוספת יוקר, ותוספת מחלקה במכפלת שנות העבודה (חלק של שנת עבודה יבוא באופן יחסי). שעות נוספות, החזרי הוצאות כלשהן, הוצאות נסיעה, אחזקת רכב וכו'- אינם מהווים רכיב לחישוב פיצויי פיטורים.

הודעה מוקדמת - עובד שפוטר זכאי להודעה מוקדמת על פיטוריו. עובד שהתפטר חייב לתת הודעה מוקדמת על פיטוריו למעביד. עובד שלא נתן הודעה מוקדמת על פיטוריו, ניתן לנכות את ימי ההודעה המוקדמת משכרו האחרון, ומעביד שהפר חובתו יחוייב בתשלום פיצוי עבור ימי ההודעה המוקדמת.

הודעה מוקדמת לעובד חודשי - יום לכל חודש בחצי שנה הראשונה. לעובד שעבד למעלה מחצי שנה ועד שנה: 6 ימים + יומיים וחצי לכל חודש בעבור חצי השנה השניה. לאחר שנת עבודה: 30 ימים.

הודעה מוקדמת לעובד שעתי - שנה ראשונה- יום לכל חודש עבודה, שנה שניה- 14 ימים + יום לכל שני חודשי עבודה בשנה השניה. שנה שלישית: 21 ימים + יום אחד לכל שני חודשים בשנה השלישית . לאחר השנה השלישית- חודש ימים.

שכר מינימום - מעסיק מחויב בתשלום שכר מינימום לעובד. מעביד שמפר הוראה זו, מפר את חוק שכר מינימום ועובר עבירה על פי תקנות העבירות המינהליות. שכר המינימום נכון ליום 01/07/2011 עומד על סך 22.04 ₪ לשעה ו 4,100 ₪ לעובד חודשי במשרה מלאה.

שעות נוספות - שעות נוספות משולמות בשבוע עבודה של ששה ימים: תעריף של 125% עבור השעתיים הראשונות החל מסיום השעה השמינית, ו- 150% בעבור השעות הבאות.
בשבוע עבודה של חמישה ימים, תעריף של 125% עבור השעתיים הראשונות החל מסיום השעה ה- 8.6 ו- 150% בעבור השעות הבאות.
בחישוב שבועי, חריגה מביצוע של 43 שעות בשבוע עבודה, תחייב בתשלום שעות נוספות.
שימו לב- הפסקות אינן חלק משעות העבודה ואינן נמנות לצורך שעות נוספות!

עבודה במנוחה השבועית ובחגים - עבודה מכניסת השבת ועד צאת השבת ובחגים, מחויבת בתשלום שעות נוספות של 150% עבור 8 השעות הראשונות. בעבור השעתיים הבאות: 175% ובעבור השעות שלאחר מכן: 200% (ערך השעה הנוספת בשבת נגזר מתעריף שעה רגילה של 100% ולא מ- 150%).

פטור ממס הכנסה לפיצויי פיטורים - פיצויי פיטורים המשולמים לעובד, פטורים ממס הכנסה, עד תקרה של 11,650 ₪ ברוטו לכל שנת עבודה (התקרה מעודכנת נכון ליום 01.01.2011).

במסגרת השרותים המוצעים בפורטל, ניתן גם לפנות אל עורכי דין בפורטל לקבלת ייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה. עורכי הדין בפורטל, מתמחים בתחום דיני עבודה ומייצגים עובדים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ. הפניה אל עורך דין היא ללא התחייבות מצדכם ומצד עורך הדין: ייעוץ משפטי ע"י עורכי דין

יצירת קשר

יצירת קשר עם עו"ד לענייני דיני עבודה - הייעוץ בתשלום

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*
המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלי האתר והמחברים אינם נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם או יגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.