התפטרות מהעבודה וקבלת פיצויי פיטורין

אני עובד בשכר מינימום ויש לי ארבעה ילדים. אשתי עובדת עצמאית, ועכשיו נולד לנו ילד. מצאתי עבודה בתנאים יותר טובים, ואני מעוניין להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים ויכול להיות שאני אצטרך להיות יותר בבית עם הילדים. האם אני יכול להתפטר עם זכות לפיצויי פיטורים?

שיפור תנאי העבודה, אינו נחשב לנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים על פי החוק. יש להוכיח הרעת תנאים או נסיבות שלא ניתן להמשיך לעבוד בהן (כמו אי תשלום תנאים סוציאליים, שכר הפחות משכר מינימום לשעה, אי תשלום דמי הבראה, חופשה וכו' ), או קיומן של נסיבות נוספות כמו העתקת מקום מגורים בתנאים מסויימים או התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי בהתאם להוראות החוק (קיימות נסיבות נוספות בחוק).

יחד עם זאת, יש לבחון האם מתקיימים התנאים בחוק (המצורף להלן) המזכים אותך להתפטר לצורך הטיפול בילד, ובלבד שבת הזוג לא עשתה שימוש בזכותה זו.

יש לשים לב, כי התפטרות לצורך הטיפול בילד אינה מחייבת את ההורה המתפטר להישאר בבית עם הילד, וגם מעבר לעבודה בתנאים המשפרים את הגישה לילד (קירבה גיאוגרפית, או נגישות תחבורתית) יכולה לענות להגדרת החוק , בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה בנושא זה, כשכל מקרה נבחן לגופו ונתון להכרעת בית הדין.

סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים העוסק בהתפטרות הורה לצורך הטיפול בילדו:

‏7. התפטרות של הורה‏

‏(א) התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה - יראו לענין חוק זה את התפטרותה כפיטורים. והוא הדין בעובדת שקיבלה לאימוץ, לבדה או עם בעלה, ילד שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים, ותוך תשעה חדשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה על מנת לטפל בו, ובלבד שניתן צו אימוץ, בין לפני התפטרותה ובין לאחריה.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו בשינויים המחוייבים, על עובד, והכל אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1) בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו; לענין זה יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עובד ומעביד;

(2) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.

(3) בת זוגו של העובד היתה עובדת עצמאית במשך שנים-עשר חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, לפי הענין, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.

(ג) התפטר אחד מבני הזוג כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) לפי הענין, לא יחולו הוראות סעיף זה על בן הזוג השני.

(ד) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, הוראות בדבר חובת מסירת הודעות למעביד לענין סעיף זה מאת בני זוג או אחד מהם ותוצאות אי מסירת הודעות כאמור.

(ה) שר העבודה והרווחה יקבע בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, הוראות בדבר הגדרת עובדת עצמאית לענין סעיף קטן (ב)(3) וכן כללים בדבר הוכחת עיסוקה כעובדת עצמאית ודרכי הוכחה בענין אי הפסקת עיסוקה, כאמור באותו סעיף קטן.

עבדתי במקום עבודה 3 חודשים ופוטרתי בזמן שאני נמצאת כעת בחודש שני להריון. האם מותר לפטר אותי?
להמשך קריאה
עבדתי במפעל 15 שנה ובעקבות מחלה, קיבלתי מכתב מרופא תעשיה הממליץ למפעל לתת לי עבודה בישיבה ובמפעל אין להם עבודה כזו.
להמשך קריאה
עבדתי בתקופה מסויימת שעות רבות מדי יום, ולא שילמו לי שעות נוספות וגם לא ימי חופש. למי עליי לפנות על מנת לתבוע את מה שמגיע?
להמשך קריאה
אני עובד במלצרות כבר כמה שנים. שאלתי היא האם המעסיק יכול לשלם את השכר המגיע לי על ידי טיפים, או שהוא חייב לשלם לי שכר מינימום בסיס?
להמשך קריאה
אני עובד מזה שנתיים בחברה גדולה במשלוחים והובלות. בעוד חודשיים אני אמור להתגייס לצה"ל. האם אני זכאי לפיצויי פיטורים?
להמשך קריאה
עבדתי מספר תקופות לא ברצף. כיצד נקבע מועד תחילת העבודה ? איך אפשר לדעת אם אני זכאי לפיצויי פיטורין?
להמשך קריאה
יצירת קשר

יצירת קשר עם עו"ד לענייני דיני עבודה - הייעוץ בתשלום

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*
המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלי האתר והמחברים אינם נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם או יגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.