בדיקת זכאות לפיצויי פיטורים

כולם יודעים ומכירים את נקודת המוצא לפיה עובד מפוטר זכאי לפיצויי פיטורים ואילו עובד שמתפטר אינו זכאי לפיצויים. אלא שתיאור זה הינו פשטני ולא ממצה. בדיקת זכאות לפיצויים הינה פעמים רבות עניין מורכב הרבה יותר. אעמוד להלן על מקצת מהסוגיות העולות בהקשר זה.

ככל שהדברים נוגעים לעובד אשר פוטר הדברים אכן פשוטים יותר - אם וותק העובד הינו של למעלה משנה הרי העובד יהיה זכאי בדרך כלל לפיצויי פיטורים. בדרך כלל, משום שחוק פיצויי פיטורים כמו גם פסיקת בתי הדין לעבודה מכירים באפשרות להפחית ואף לשלול מעובד לחלוטין את הזכות לפיצויי פיטורים וזאת במקרים חמורים של הפרת חובותיו של העובד. גניבה ממעביד, גרימה מכוונת של נזקים, העתקת סודות מסחריים וכדומה, כל אלו עשויים להביא לשלילה או הפחתה של פיצויים.

בדיקת זכאות לפיצויים של מתפטר תהיה פעמים רבות מורכבת יותר. כאמור נקודת המוצא הינה שמתפטר אינו זכאי לפיצויים אלא שחוק פיצויי פיטורים והתקנות שהותקנו מכוחו יצרו לכלל זה חריגים. כך למשל, עובד שמצבו הבריאותי אינו מאפשר לו להמשיך לעבוד ועובד שתנאי העסקתו הורעו עשויים להיות זכאים לפיצויי פיטורים אם לאחר תהליך של התראה שניתנה על ידם לא נמצאה להם עבודה מתאימה או לא תוקנה ההפרה. בדיקת זכאות לפיצויים נדרשת גם כאשר ההתפטרות הינה על רקע העתקת מקום מגורים – יש לבחון במקרה כזה התקיימות התנאים הנוספים הקבועים בחוק כגון מעבר לישוב פיתוח, מעבר לרגל נישואים, מעבר לרגל הצטרפות לשירותי בטחון ועוד.

בנוסף על האמור, תהליך של בדיקת זכאות לפיצויים לעולם לא יהיה שלם ללא בחינה של ההסדרים החוזיים החלים על העובד. הסכם אישי ובוודאי הסכם קיבוצי עשויים לקבוע הוראות בעניין הזכאות לפיצויים בנסיבות שונות, הסכמים כאלו עשויים לקבוע הסדרים מיטיבים של פיצויים או להחיל הסדר לפי סעיף 14 לחוק פיצויים פיטורים בו הפרשת כספים לקופות ביטוח או גמל באה במקום תשלום פיצויי פיטורים.

בעניין זה האחרון, ישנה חשיבות רבה להסדר הפנסיוני החל על העובד. הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה רבים, אשר קובעים חובת פנסיה מחילים בתוך כך את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. מאז שנת 2008 הסדר זה חל על כל המשק במסגרת צו ההרחבה הקובע חובת פנסיה מקיפה. כאשר חל הסדר לפי סעיף 14 מתבטל כמעט לגמרי הצורך בבדיקת הזכאות לפיצויים משום שהכספים שהופרשו לקופות ממצים את זכות העובד.

מתי לבצע בדיקת זכאות לפיצויים בגין פיטורים?

שימו לב - את בדיקת הזכאות לפיצויי פיטורים נכון יהיה בדרך כלל לעשות לפני סיום הקשר, בשלב בו ניתן לנקוט צעדים אשר יבטיחו את הזכאות. כך למשל עובד שתנאי העסקתו הורעו אך לא הקפיד על מתן התראה מסודרת למעביד עלול לאבד את זכותו.

אחרי שנים של עבודה פיצויי הפיטורים הינם מקור הכנסה חשוב ביותר לעובד אשר סיים את עבודתו. בדיקה יסודית של הזכאות לפיצויי פיטורים, מבעוד מועד, יכולה למנוע ולחסוך עוגמת נפש רבה בהמשך.

במסגרת השרותים המוצעים בפורטל, ניתן גם לפנות אל עורכי דין בפורטל לקבלת ייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה. עורכי הדין בפורטל, מתמחים בתחום דיני עבודה ומייצגים עובדים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ. הפניה אל עורך דין היא ללא התחייבות מצדכם: ייעוץ משפטי ע"י עורכי דין

יצירת קשר

יצירת קשר עם עו"ד לענייני דיני עבודה - הייעוץ בתשלום

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*
המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלי האתר והמחברים אינם נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם או יגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.