אנשים עם מגבלות וההשפעה במקום העבודה

עבדתי במפעל 15 שנה ובעקבות מחלה, קיבלתי מכתב מרופא תעשיה הממליץ למפעל לתת לי עבודה בישיבה ובמפעל אין להם עבודה כזו. המליצו לי לצאת לחופשת מחלה וניצלתי אותה עד תום, מה אני אמורה לעשות עכשיו?

על המעביד לעשות כל אשר ביכולתו על מנת למצוא לך תפקיד ההולם את מצבך הרפואי, וזאת בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. ואולם, אם מציאת עבודה חלופית כאמור, מטילה נטל כבד מדי ובלתי סביר על המעסיק, זה נימוק סביר מבחינתו.

אם את סבורה כי יש עבודה שביכולתך לעשות, עלייך להציע זאת למעסיק, ואם לדעתך הוא מפלה אותך לרעה, ובאפשרותו למצוא לך עבודה חלופית, באפשרותך לשקול למצות את זכויותייך על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בעבודה. שימי לב שבהתאם להוראות החוק, עלייך להיות כשירה לתפקיד או למשרה הנדונה.

אם אין בנמצא משרה המתאימה לך, קיימת אפשרות להתפטר עקב מצב בריאותי לקוי (באישור הרופא התעסוקתי) עם זכות לפיצויי פיטורים או לחילופין לקבל מכתב פיטורים מהמעסיק.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע איסור הפליה בתעסוקה:
• 8 א. לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה, מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים, בכל אחד מאלה:
1. קבלה לעבודה לרבות מבדקי קבלה;
2. תנאי עבודה;
3. קידום בעבודה;
4. הכשרה או השתלמות מקצועית;
5. פיטורין או פיצויי פיטורין;
6. הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מהעבודה.

• ב. לענין סעיף קטן (א), רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין הענין.

• ג. אין רואים כהפליה לפי סעיף זה, פעולה או הימנעות מפעולה, המתחייבת מהדרישות המהותיות של התפקיד או של המשרה.

אדם מוגבל מוגדר בחוק כ:

"אדם עם מוגבלות" - אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים;

• "הפליה" - לרבות אי-ביצוע התאמות הנדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות אשר יאפשרו את העסקתו;

• "התאמה", "התאמות" - לרבות התאמת מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, נוהלי עבודה, והכל מבלי שהדבר יטיל על המעביד נטל כבד מדי;

• "נטל כבד מדי" - נטל בלתי סביר בנסיבות הענין, בהתחשב, בין היתר, בעלות ההתאמה וטיבה, בגודל העסק ובמבנהו, בהיקף הפעילות, במספר העובדים, בהרכב כוח האדם, ובקיומם של מקורות מימון חיצוניים או ממלכתיים לביצוע ההתאמה.

עבדתי במקום עבודה 3 חודשים ופוטרתי בזמן שאני נמצאת כעת בחודש שני להריון. האם מותר לפטר אותי?
להמשך קריאה
עבדתי בתקופה מסויימת שעות רבות מדי יום, ולא שילמו לי שעות נוספות וגם לא ימי חופש. למי עליי לפנות על מנת לתבוע את מה שמגיע?
להמשך קריאה
אני עובד במלצרות כבר כמה שנים. שאלתי היא האם המעסיק יכול לשלם את השכר המגיע לי על ידי טיפים, או שהוא חייב לשלם לי שכר מינימום בסיס?
להמשך קריאה
אני עובד מזה שנתיים בחברה גדולה במשלוחים והובלות. בעוד חודשיים אני אמור להתגייס לצה"ל. האם אני זכאי לפיצויי פיטורים?
להמשך קריאה
עבדתי מספר תקופות לא ברצף. כיצד נקבע מועד תחילת העבודה ? איך אפשר לדעת אם אני זכאי לפיצויי פיטורין?
להמשך קריאה
לפני שהמעביד הישיר שלי ידע על ההריון, הוא הודיע לי כי אינני מתאימה לתפקיד יותר וכי בדעתו לפטר אותי. באותו רגע, הודעתי לו שאני בהריון.
להמשך קריאה
יצירת קשר

יצירת קשר עם עו"ד לענייני דיני עבודה - הייעוץ בתשלום

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*
המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלי האתר והמחברים אינם נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם או יגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.